Frank & Vincent

Voortzetting en intrekking besluiten en regelingen nieuw verdrag met Duitsland

Nieuws

De staatssecretaris van Financiën heeft besloten om enkele besluiten in te trekken en voort te zetten onder het nieuwe belastingverdrag met Duitsland.

Voortgezet:

» besluit van 28 mei 2002, nr. IFZ2002/507M (verdeling van de winst van Duitse en Nederlandse land- en bosbouwbedrijven met grond in de andere staat)

Ingetrokken:

» regeling van 28 mei 2002, nr. IFZ2002/507M (de bepalingen worden voortgezet)

» regeling van 27 september 2002, nr. IFZ 2002/715M (bloemhandelaren)

» regeling van 14 november 2007, nr. IFZ 2007/754M (ontslagvergoeding)

 

Dit is neergelegd in het besluit van 15 december 2015, nr. IVZ 2015/1054M (Stcrt. 2015, 47206).

 

Related Posts