Tekst Belastingverdrag

Hoofdstuk I - Reikwijdte van het Verdrag
Hoofdstuk II - Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk III - Belastingheffing naar het inkomen
Hoofdstuk IV - Vermijden van dubbele belasting
Hoofdstuk V - Bijzondere bepalingen
Hoofdstuk VI - Slotbepalingen