Frank & Vincent

Update website (tekst protocol en bijlage)

Nieuws

Naast de verdragstekst kunt u nu ook de tekst van het protocol als de tekst van de bijlage behorende bij het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland raadplegen. Hiermee proberen we u een fijne, overzichtelijke, weergave te geven van de officiële stukken die behoren bij het verdrag.

Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen via: info@verdragduitsland2012.nl

Related Posts