Frank & Vincent

Compensatieregeling nieuw belastingverdrag met Duitsland aangepast

Nieuws

Artikel I, onderdeel G, van Overige fiscale maatregelen 2014 (Stb. 2013, 566) treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016. Dit houdt in dat de in Duitsland verschuldigde belasting en bijdragen en premies sociale zekerheid worden aangemerkt als ingehouden Nederlandse loonbelasting.

In dit kader is ook de ministeriële regeling (Stcrt. 2013, 36216) relevant die nadere regels stelt (zie artikel I, onderdeel M, van deze ministeriële regeling die artikel 45a van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 wijzigt).

Bron: Stb. 2016, 168.

 

Related Posts