Archive for the Nieuws category

Frank & Vincent

Nieuw verdrag Duitsland treedt op 1 januari 2016 in werking

Nieuws

Op 19 mei 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de goedkeuringswet van het nieuwe verdrag tussen Nederland en Duitsland. Dit vervangt het oude verdrag uit 1959. Hoewel het nieuwe verdrag al op 12 april 2012 was ondertekend heeft het ratificatieproces wat langer geduurd. Tijdens de parlementaire behandelingen waren er nog enkele hobbels te nemen. […]

Read more
Frank & Vincent

Website online!

Nieuws

Vanaf nu is de website online. Deze website behoort bij het naslagwerk van het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland dat op 1 januari 2016 in werking treedt. Naast informatie over (het verkrijgen van) het naslagwerk is de verdragstekst ook te raadplegen via deze website. Verder kunt u hier het nieuws met betrekking tot de […]

Read more