Archive for the Nieuws category

Frank & Vincent

Compensatieregeling nieuw belastingverdrag met Duitsland aangepast

Nieuws

Artikel I, onderdeel G, van Overige fiscale maatregelen 2014 (Stb. 2013, 566) treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016. Dit houdt in dat de in Duitsland verschuldigde belasting en bijdragen en premies sociale zekerheid worden aangemerkt als ingehouden Nederlandse loonbelasting. In dit kader is ook de ministeriële regeling (Stcrt. 2013, 36216) […]

Read more
Frank & Vincent

Naslagwerk nu verkrijgbaar via Managementboek

Nieuws

Per 1 april heeft SDU besloten om te stoppen met het het SDU auteursplatform. Ons is de mogelijkheid geboden om over te stappen naar het het publicatieplatform van managementboek.nl. Daartoe hebben wij ons boek overgezet. Het boek is nu verkrijgbaar via de webshop van managementboek.nl.

Read more
Frank & Vincent

Wijzigingsprotocol belastingverdrag Nederland-Duitsland

Nieuws

“Op 11 januari heeft de Nederlandse ambassadeur in Duitsland het wijzigingsprotocol voor het belastingverdrag Nederland-Duitsland ondertekend. Met dit wijzigingsprotocol wordt het in 2012 ondertekende belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland, dat per 1 januari 2016 van toepassing is geworden, aangepast. De voornaamste wijziging is dat niet langer de woonstaat het heffingsrecht heeft over het inkomen van […]

Read more
Frank & Vincent

Voortzetting en intrekking besluiten en regelingen nieuw verdrag met Duitsland

Nieuws

De staatssecretaris van Financiën heeft besloten om enkele besluiten in te trekken en voort te zetten onder het nieuwe belastingverdrag met Duitsland. Voortgezet: » besluit van 28 mei 2002, nr. IFZ2002/507M (verdeling van de winst van Duitse en Nederlandse land- en bosbouwbedrijven met grond in de andere staat) Ingetrokken: » regeling van 28 mei 2002, […]

Read more
Frank & Vincent

Belastingdienst publiceert video’s over nieuw verdrag met Duitsland

Nieuws

Op het officiële Youtube-kanaal van de Belastingdienst zijn vier nieuwe video’s verschenen over het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland (Verdrag Nederland-Duitsland 2012). Video 1: Algemene introductie, arbeid en pensioen  In deze video wordt ingegaan op de belangrijkste aanpassingen in het verdrag voor werknemers, grensarbeiders, gepensioneerden en bestuurders.   Video 2: Werken in Duitsland In deze […]

Read more
Frank & Vincent

Informatiebijeenkomst in Maastricht over nieuw belastingverdrag Nederland-Duitsland

Nieuws

Maandag 16 november 2015 is er een informatiebijeenkomst over het nieuwe belastingverdrag met Duitsland. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University in samenwerking met het Team voor Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen / Team GWO van de Belastingdienst. Locatie: Hoofdwacht, Vrijthof 25 (Maastricht) […]

Read more
Frank & Vincent

Uitwisseling belastingrulings tussen Nederland en Duitsland

Nieuws

Op 14 juli van dit jaar heeft het ministerie van Financiën een persbericht doen uitgaan over de uitwisseling van belastingrulings tussen Nederland en Duitsland. Daarin wordt vermeld dat Nederland en Duitsland volledig transparant willen zijn als het gaat om tussen belastingdiensten en bedrijven gemaakte afspraken die gevolgen hebben voor het andere land. De belastingdiensten van beide […]

Read more
Frank & Vincent

Update website (tekst arbitrageovereenkomst en teksten in PDF)

Nieuws

Naast de tekst van het verdrag, het protocol en de bijlage  kunt u nu ook de tekst van de arbitrageovereenkomst online raadplegen. Daarnaast kunt u nu ook al deze onderdelen in één gezamenlijk PDF-document downloaden. Dat doet u hier. Hiermee proberen we aan al uw wensen tegemoet te komen. Het naslagwerk is nog steeds te verkrijgen als papieren en […]

Read more
Frank & Vincent

Akten van bekrachtiging getekend. Formaliteiten afgerond

Nieuws

Op 20 oktober 2015 hebben Ambassadeur Kremp en de heer Damoiseaux op het Ministerie van Buitenlandse Zaken de akten van bekrachting bij het Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen uitgewisseld. […]

Read more
Frank & Vincent

Update website (tekst protocol en bijlage)

Nieuws

Naast de verdragstekst kunt u nu ook de tekst van het protocol als de tekst van de bijlage behorende bij het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland raadplegen. Hiermee proberen we u een fijne, overzichtelijke, weergave te geven van de officiële stukken die behoren bij het verdrag. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd […]

Read more