Frank & Vincent

Belastingdienst publiceert video’s over nieuw verdrag met Duitsland

Nieuws

Op het officiële Youtube-kanaal van de Belastingdienst zijn vier nieuwe video’s verschenen over het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland (Verdrag Nederland-Duitsland 2012).

Video 1: Algemene introductie, arbeid en pensioen 
In deze video wordt ingegaan op de belangrijkste aanpassingen in het verdrag voor werknemers, grensarbeiders, gepensioneerden en bestuurders.

 

Video 2: Werken in Duitsland
In deze video wordt ingegaan op de verplichtingen die een Nederlander heeft bij het werken in Duitsland. Daarbij komen de werkgever, inhoudingsplichtige en de werknemer aan bod.

 

Video 3: De compensatieregeling
In deze video wordt ingegaan op de compensatieregeling onder het nieuwe verdrag (wie er recht op heeft en de berekeningswijze).

Video 4: Pensioenuitkeringen
Een belangrijk onderdeel in het nieuwe verdrag is het pensioenartikel. In deze video wordt ingegaan op dit artikel en de overgangsregeling.

 

 

Related Posts