Frank & Vincent

Akten van bekrachtiging getekend. Formaliteiten afgerond

Nieuws

Op 20 oktober 2015 hebben Ambassadeur Kremp en de heer Damoiseaux op het Ministerie van Buitenlandse Zaken de akten van bekrachting bij het Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen uitgewisseld.

In Nederland is het Verdrag van toepassing voor belastingjaren en –tijdvakken beginnend op of na 1 januari 2016 (artikel 33 lid 2 Belastingverdrag). Een belastingplichtige kan er voor kiezen om het oude Belastingverdrag nog één jaar te blijven toepassen (artikel 33 lid 6 Belastingverdrag).

(© Deutsche Botschaft Den Haag)
(© Deutsche Botschaft Den Haag)

Bron: Ambassade van Duitsland Den Haag

Related Posts